„Zbąszynek – Gmina na właściwym torze”, to nie tylko hasło promocyjne, ale rzeczywiste sukcesy i dobre zmiany, które dokonały się na przestrzeni lat.

Gmina Zbąszynek położona jest w środkowowschodniej części województwa lubuskiego, w powiecie świebodzińskim, na ważnym szlaku kolejowym i drogowym Warszawa-Berlin.

Zbąszynek powstał w latach dwudziestych XX wieku, na skrzyżowaniu szlaków kolejowych, jako niemiecka placówka celna i kolejowa. Od 1945r. posiada prawa miejskie.

Do początku lat 90-tych miasto spełniało rolę jednego z najważniejszych ośrodków kolejowego transportu osobowego i towarowego w zachodniej Polsce i nazywane było „miastem kolejarzy”.

Dzięki staraniom władz i atrakcyjnej lokalizacji w latach 90-tych Gmina pozyskała strategicznego inwestora – producenta mebli i licznych jego kooperantów.

Intensywnie zachodzące zmiany gospodarcze z wykorzystaniem środków unijnych spowodowały zrealizowanie szeregu projektów, których efektem jest poprawa stanu miejskiej i wiejskiej infrastruktury.

Gmina Zbąszynek stała się atrakcyjnym miejscem dla inwestycji gospodarczych.

W 2017 r. zajęła 1 miejsce w kategorii gmin miejsko – wiejskich w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego w ujęciu regionalnym i 7 miejsce w Rankingu Najdynamiczniej Rozwijających się Samorządów w kategorii Gminy Miejsko-Wiejskiej w ujęciu krajowym.

Gmina Zbąszynek to nowoczesne placówki oświatowe, różnorodna oferta kulturalna, interesujące zabytki i miejsce do uprawiania sportu. W 2014 roku powstały dwa duże kluby sportowe: Zbąszynecka Akademia Piłkarska oraz Strefa Piłki Siatkowej.

Pielęgnowany jest rodzimy folklor, obrzędy ludowe i relikty ludowej twórczości muzycznej. Na terenie sołectwa Dąbrówka Wlkp. od 95 lat działa Regionalny Zespół Pieśni i Tańca im. T. Spychały, a od 2000 roku zespół śpiewaczy „Dąbrowszczanka” oraz kapela koźlarska.

Przekaz pamięci traktujemy jako nasz zbiorowy obowiązek. Nasze ulice, place, pomniki odwołują się do tradycji i kart historii.

Do nieprzeciętnych walorów Gminy Zbąszynek, należą zabytki budownictwa sakralnego: najstarszy w Europie drewniany kościół z 1389 roku w Kosieczynie; drewniany kościół z 1637 roku w Chlastawie oraz brama – dzwonnica; pałac hrabiów Schwarzenau wraz z parkiem krajobrazowym w zespole pałacowym z II połowy XIX wieku w Dąbrówce Wielkopolskiej; neogotycki kościół 1880 roku w Kręcku oraz znajdujący się w obrębie kościoła pomnik z piaskowca z 1926 roku; dawne budynki koszarowe z przełomu XIX i XX wieku w Rogozińcu – obecnie Zespół Szkół Leśnych; kościoły w Zbąszynku z 1929 roku oraz lokomotywa – pomnik- symbol kolejarskiej historii Zbąszynka.

Więcej informacji o Gminie na stronie www.zbaszynek.pl