Zbąszynek

Gmina Zbąszynek położona jest w środkowowschodniej części województwa lubuskiego, w powiecie świebodzińskim, na ważnym szlaku kolejowym i drogowym Warszawa-Berlin, przy granicy z województwem wielkopolskim. Miasto Zbąszynek powstało w latach dwudziestych XX wieku na skrzyżowaniu szlaków kolejowych jako niemiecka placówka celna i kolejowa – początkowo osada, a od 1945r. miasto.

Do początku lat 90-tych miasto spełniało rolę jednego z najważniejszych ośrodków kolejowego transportu osobowego i towarowego w zachodniej Polsce i nazywane było „miastem kolejarzy”. Intensywnie zachodzące zmiany gospodarcze w ostatnich latach, rozwój infrastruktury z dużym wykorzystaniem środków unijnych spowodował, że na terenie Gminy Zbąszynek zrealizowano szereg projektów, których efektem jest poprawa stanu miejskiej i wiejskiej infrastruktury a tym samym łatwiejsze i lepsze życie mieszkańców. Gmina Zbąszynek jest atrakcyjnym miejscem dla inwestycji gospodarczych. Władze samorządowe proponują bardzo korzystne warunki dla inwestorów pod względem finansowym, lokalizacyjnym oraz infrastrukturalnym. Dzięki staraniom władz i atrakcyjnej lokalizacji w latach 90-tych Gmina pozyskała strategicznego inwestora – producenta mebli i licznych jego kooperantów.

Liczne inwestycje, przedsięwzięcia, projekty infrastrukturalne poprawiły rozpoznawalność, wizerunek oraz jakość życia mieszkańców naszej Gminy co ma swoje odzwierciedlenie w rankingach. W 2016 r. Gmina Zbąszynek, jako jedyna z województwa lubuskiego, zakwalifikowała się do ścisłej czołówki w kraju i zajęła 8 miejsce w Rankingu Najdynamiczniej Rozwijających się Samorządów w kategorii Gminy Miejsko-Wiejskiej.

Gmina Zbąszynek, to też nowoczesne placówki oświatowe, różnorodna oferta kulturalna, interesujące zabytki i miejsce do uprawiania sportu dzięki istniejącej i cały czas rozwijającej się bazie sportowej. Gmina Zbąszynek jest również a może przede wszystkim miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla mieszkańców, dbającym o rosnącą jakość życia społeczności lokalnej.

W Gminie Zbąszynek jest pielęgnowany rodzimy folklor, obrzędy ludowe i relikty ludowej twórczości muzycznej. Do nieprzeciętnych walorów Gminy Zbąszynek, godnych uwagi każdego turysty, należą m.in. zabytki ludowej kultury materialnej, zwłaszcza zabytki budownictwa sakralnego, niezwykłe w swym architektonicznym kształcie i wystroju, m.in. najstarszy drewniany kościół w  Europie mieszczący się w Kosieczynie, pochodzący z 1389 roku, który w latach 2006-2013 został poddany gruntowanej renowacji, drewniany kościół z bogatą polichromią wnętrz w Chlastawie z 1637 roku oraz bramę – dzwonnicę, pałac hrabiów Schwarzenau i park krajobrazowy w zespole pałacowym z II połowy XIX wieku w Dąbrówce Wlkp., neogotycki kościół w Kręcku z 1880 roku oraz znajdujący się w obrębie kościoła pomnik z piaskowca z 1926 roku,  dawne budynki koszarowe z przełomu XIX i XX wieku w Rogozińcu – obecnie Zespół Szkół Leśnych, gdzie działa jedno z niewielu w kraju Koło Sokolników szkolące ptaki, kościoły w Zbąszynku z 1929 roku oraz lokomotywę – pomnik- symbol kolejarskiej historii Zbąszynka.

Zapraszam do naszej Gminy i do odwiedzenia naszej strony internetowej:www.zbaszynek.pl

PolandEnglish