GMINA TRZCIANKA – położona w północnozachodniej części Wielkopolski,zajmuje powierzchnię 375 km2. Gmina liczy około 24.000 mieszkańców i tworzy ją prawie 17.000 tysięczne miasto oraz 20 sołectw.

Najpiękniejsze krajobrazowo tereny znajdują się w okolicach Doliny Noteci oraz kompleksie lasów w Puszczy nad Drawą, zaliczanych do obszarów Natura 2000. Szczególnie cenne przyrodniczo fragmenty leśne występują nad Bukówką i w okolicach Rychlika. Występuje tu wiele rzadkich i ginących gatunków roślin, zwierząt, a szczególnie ptaków wodno-błotnych. Na terenie Nadleśnictwa Trzcianka zadomowiło się stano dziko żyjących żubrów, które cały czas się rozrasta.W pobliżu Smolarni rośnie zabytkowy drzewostan z 500-letnim dębem „Wojtkiem” o obwodzie pnia 740 cm. Krajobraz środkowej i zachodniej części gminy urozmaicają liczne jeziora. Największe tworzą rynnę ciągnącą się przez około 10 km od Smolarni po Trzciankę. Są to jeziora: Straduńskie, Logo, Sarcz i Okunie.

Okolice Trzcianki sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi. Usytuowanie przy drodze wojewódzkiej 178 sprawia, że miasto odwiedzane jest często przez turystów, na których czekają liczne atrakcje w postaci zabytków, ścieżek rowerowych, czy ciekawostek przyrodniczych. Najnowszym miejscem jest Park Ryb Słodkowodnych przy jeziorze Sarcz, w którym można podziwiać 10 ogromnych modeli ryb, a dzięki tablicom edukacyjnym, zwiedzający mogą poznać ich życie, rozmnażanie, chów oraz inne ciekawostki. Dla najmłodszych, atrakcją jest plac zabaw nawiązujący do ryb oraz Bezasekuracyjny Park Linowy, który w plebiscycie na Turystyczny Hit Wielkopolan Głosu Wielkopolskiego zajął pierwsze miejsce. Turyści znajdą również dużych rozmiarów grzyby i makiety zwierząt leśnych.

W ostatnich latach znaczne inwestycje poczyniono przy obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dzięki świetnie przygotowanym obiektom oraz bardzo dobrej bazie turystycznej, można tutaj aktywnie i bezpiecznie spędzić wypoczynek! Na terenie całego miasta i gminy przeprowadzono gruntowne termomodernizacje Przedszkoli i Szkół Podstawowych, pozyskując liczne środki zewnętrzne. Rewitalizację przechodzi także samo centrum miasta, w tym najstarsza ulica Trzcianki – ulica Kościuszki, która została wyróżniona w plebiscycie Modernizacja Roku 2016.

Teren gminy poprzecinany jest licznymi ścieżkami rowerowymi. O znaczeniu międzynarodowym jest trasa rowerowa Duro-Route R1 Paryż – Moskwa. Dużą atrakcją są też leśne ścieżki dydaktyczne: „Pańska Łaska” i „Nad Bukówką” oraz przeprawa promowa przez Noteć we wsi Radolin.

Trzcianka to także prężny ośrodek gospodarczy nazywany miastem chleba i aluminium. Gmina oferuje atrakcyjne tereny inwestycyjne, a samorządowcy są otwarci na inwestorów, oferując rozmaite ulgi. Od kilku lat, obok wiodącego przemysłu aluminiowego, powstają i rozbudowują się piekarnie. Hasło „Trzcianka – miastem chleba”rozbrzmiewa często na wystawach i konkursach, w których trzcianeckie piekarnie: „ROGALIK” i „BOCHENEK” zajmują najwyższe lokaty.

Miasto posiada sprawnie działające instytucje kultury i liczne stowarzyszenia, które swoimi działaniami budują markę lokalnej kultury oraz integrują mieszkańców.
Ostatnie lata przyniosły niezwykle dynamiczny rozwój gospodarczy gminy, który został dostrzeżony przez wiele instytucji certyfikujących, przyznając Trzciance liczne wyróżnienia.